Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1878:80: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1878-11-27

Av i alt 214 ordformer var 35 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
895249akslenn1
895248avleen1
895246brokji4
895228buenn1
895229domp3
895240gjelin4
895235gjentunn4
895241gresjele1
895225haareilsta1
895222hafellstaur**1
895234halvtynne6
895218hedale1
895217horgje4
895223innve9
895221iveigen1
895243knivskjeienn1
895226lyftarstein1
895224mugjin1
895244nakkehole1
895236omon6
895252plega1
895245rompunn1
895247romva1
895232skjeisso1
895251skjurto1
895237skomakarstugunn1
895239stongje5
895242treia13
895231trælviken1
895220uksa7
895230ungkarom1
895250veigen269