Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1878:51: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1878-08-17

Av i alt 878 ordformer var 147 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
888582aandsretnings1
888591aarsveksten1
888689affavnsgodtgj1
888593aldehausten4
888618apothekar1
888608arbeidshus2
888603birma8
888707bokstavkjeklet1
888710bokstavspursmaalet1
888712bokstavstrid1
888711bokstavstriden1
888578bokverksdomaren1
888640brandkassurne1
888636brannforsikkrade1
888604cambodja1
888665divisionen11
888669doboi1
888570eimskipseigar1
888571eimskipsferd1
888617etterleivdi2
888609fengselsordningi1
888638ferdedelag1
888613filadelphia1
888595fjellslaattar1
888685forberedelseskl1
888579fraseflom1
888628fridtz1
888599frjosepunkten1
888583fuskarmaal1
888597gauldals1
888639gefleborgs1
888682gjerpens4
888630graarud21
888671hadsji2
888605havaii1
888658heravdeilder2
888643hersegovinske3
888656hersetningstropperne1
888667ibuararne4
888661jaice1
888634kanalbrui1
888662kjeisarheren1
888566kjeungarne1
888680konstitueres2
888567kristianiasild1
888688kyrkjebygd2
888687kyrkjesongarp5
888695kyrkjesongarposten2
888675lakshaug1
888619leirdla1
888590likekns1
888642linvarur1
888585literaturhistoriker1
888672loja2
888690lækarp1
888701lærardugleik8
888684lærarinnep8
888572læstar1
888629maatematik1
888653maglai4
888691mesel1
888647montenegrinsk2
888624mormaal10
888600ordensstatistik1
888596orkedal1
888644pavlovic2
888649pekos1
888574personførsla1
888655philippovic5
888592potetarne1
888580proklamerar2
888631prydtz8
888627realistarne1
888602reuss9
888610rivbein2
888584ræsonnera1
888625schjøllberg1
888681seminaristisk6
888706septebr1
888577sertrykk20
888620sjoferdbruket1
888614sjomann18
888615sjomannsbanken1
888621skipsbyggjingi2
888702skjeggedals1
888594skren1
888693skulestovur4
888623smaabyggjing1
888683souge2
888705statstilsk1
888677stiftsdir2
888678stiftssemianr1
888699stilad2
888622storbyggjing1
888646sælbotsbraud1
888587tankekvistekvassel1
888700tenesttid4
888697thelemarks1
888663travnik3
888692tresner1
888652trongarne1
888674turkebibelen1
888670turkemunken1
888588tyrkervenskap1
888676ulvigens1
888586umgjeva1
888673uppmodat1
888679upprettat3
888659upprørarflokk3
888686uppslagstid1
888633utpynting1
888657vakuf2
888606valdeck1
888598varmemælaren1
888660verian1
888698vestfjellske1
888632vestlandsferdi1
888648vildrat1
888713vitaukje1
888654vranduk1
888650zara3
888668zenica4
888664zepce4
888581æstetiskt1
888703østenaas1