Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1878:39: Fedraheimen

Eige, Kristiania 18789-07-06

Av i alt 393 ordformer var 81 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
886276aagripsvaapen1
886241aarhundradi1
886267andartak2
886211apekattarne24
886265avmaalat1
886260bastrumma1
886268beistelegt1
886255byrsurne68
886248chaillu1
886238eldstraumarne1
886256fengjepanna1
886213fingerbaket1
886221flatnegler1
886263flekkte2
886257forfor6
886251forherdug1
886234forsedde1
886273fortullade5
886212fuldkomnare1
886203glyedyr1
886272gorillaveidar1
886258greinbrjoting1
886226haarbrusk1
886262haardusken1
886259heilende1
886209hyrnetenner1
886253høyrandetil1
886215illgjerske1
886233karthagisk1
886247karthagiske1
886240klorad5
886266kunstingar1
886219laaksida1
886229løvar3
886200mangfaldigaste1
886225manslær1
886227medteket2
886245missionæren8
886220naket6
886218narrestikka2
886275negerhausen1
886279nevebaskar1
886235nybyggjingi6
886254nøgjet1
886277prisfiktar1
886274reiddest1
886237reisesoga1
886269segelagde1
886270sinelagde1
886208skjeretenner1
886242snartrune1
886252snarvande1
886201spenedyr1
886199spenedyri2
886239sudhornet1
886204sundfjødrer1
886205taadyri1
886210tannfatige1
886207tannslagi2
886206tannstødet1
886216tjuvsame1
886250ukjømelegaste1
886271undersogur1
886244uppdagad6
886214useder1
886232uvinneleg3
886228vaagskaali1
886217vansedad1
886278veldugaste3