Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1878:27: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1878-05-25

Av i alt 551 ordformer var 46 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
883471aathuge2
883459arvegen1
883472attevja1
883453bataljonarne5
883463belge7
883467bessarabiske3
883456bestillingsmænd1
883476bøttom1
883475demblat1
883447demmingi6
883448drøbakssundet1
883443eksekvering9
883441fekararne1
883460fullnøyta1
883473fyrbundsraadet1
883478gjemsø5
883477gjenta*1
883439greftom1
883458handelsferdsla1
883444herbudgettet2
883466hervunnet2
883481kjerulff1
883479legatariske1
883470mamorasjøen1
883449pengeutleggi1
883440peningnaudi1
883450raudlaust2
883480reknskapsførar1
883445reserveløytnantar1
883461sigtande1
883455skulelærarne5
883438sloppne1
883468sterknat1
883435syrgjebod3
883464tilvikjet1
883446underoffiserarne21
883469verkstadom2