Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1878:24: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1878-05-11

Av i alt 295 ordformer var 68 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
883022aksl5
883034akslabeinet1
883015akslabladet3
883026annatvoret1
883054aurvegjer1
883067avrundt1
883063avskjotande2
883023baklimer1
883056baklimerne1
883046beinutvokstrar1
883029bukkakne2
883059bækkenhola1
883028frambøygt1
883014framlimerne3
883075fylligt2
883070fylmarar6
883060halekvervlar1
883038hornknutar1
883052hovkanten2
883051hovrondi1
883021jamlaupes3
883032kambknuten1
883080kneled15
883074kneleden3
883039kodeledet1
883047krunbein1
883057kunstigare2
883068laagsett1
883076laarmusklar1
883027larveskap2
883043ledgalle1
883019læga1
883050miden2
883065millomfot1
883025millomfoten8
883079millomkjøtet6
883073mjødmeleden1
883062musklarne2
883081oklaled1
883035oklaleden5
883041overkodning1
883045ringfot1
883077rumpebeinet2
883030sabelføtt1
883042senegalle1
883071sjuklegdom1
883040skakjen1
883017skraat2
883024smaaledar1
883018snidsette1
883066spenneleg1
883048taaleg12
883033tredieparten1
883055tronghov1
883049tronghøvd1
883061tvinten1
883058umgrendsar1
883064underlaar1
883078underlaaret1
883044uppløpne1
883053uskodde5
883069ustødskap1
883037veika11
883031vælbygd2
883020yverarmbeini1
883016yverarmen3