Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1878:23: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1878-05-08

Av i alt 817 ordformer var 77 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
882768almugeskular1
882717attaatforslag2
882764avhaldsmøte14
882743barnedaupen1
882708beinløysa1
882747blaasyresalt1
882711blekkhornet2
882765brandpremien1
882740deputeretkammeret2
882775dokterattest1
882731drøbakk1
882705einskildmannens2
882710erasmussar1
882752ettergjevnadar4
882760etterslepp1
882727finnmarksbyarne5
882722finnmarskbyarne1
882754fredssynerne1
882732havigs1
882715hovudforslag2
882735hundelogi2
882772innlag2
882777kappellan1
882718kløyt1
882761kollstøytt2
882714korporalstaven1
882778kostp100
882737krigsspil1
882728landsthingmennerne1
882762landvidd7
882734lensmannlogi1
882769lærarinnepostar4
882771lærarinnorne3
882770medreiknat3
882716millomforslag2
882724mindsto2
882712monsør1
882759nemndemenner2
882725nordluterne1
882706ordstridde1
882739parisutstellingi1
882707partisemjing1
882742politimeistar8
882709programm1
882719redaktionar1
882753russe6
882733seljelids1
882757sjuvalof11
882713soldatkjolen1
882767sortlands3
882776stiftsprovsti4
882763storskrøytar1
882746svogern1
882738sødertelje2
882774søkjararne1
882729thingmannstalet1
882721thingsamlingarne1
882723thingsmannstalet1
882766throndhj1
882750torekampar1
882751upphaldsvedr1
882756usleppande1
882736utreknat8
882741vales6
882726valstaderne1
882755vedgang1
882744veltad1
882773vikarkasse2
882704ægteskapsskipnaden1