Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1878:12: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1878-03-23

Av i alt 472 ordformer var 75 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
880645ailei19
880613austheidi6
880678avbytt6
880664blaamengjen5
880659brudgomssverd3
880673burtpløgt5
880635dunelegt1
880674dyregaatten1
880620dyreskid3
880610dyreskidi3
880683ennlitt1
880625fenor1
880626fenoren1
880638framlengjes7
880669furestok1
880663grivlad5
880676grivlor2
880677grivlorne1
880657hanget1
880632heiderne2
880642kallhovde7
880648kallhovdekararne1
880649kallhovdemøyarne5
880679kremande5
880623kviad1
880660kyrkjesvali5
880685lausrivet6
880681moglestue1
880675nokorleides6
880644okkos18
880682paahogget5
880651pilad1
880680provsteveldet5
880653raudevja1
880684sagbord19
880670sidstundes1
880661skjeldtile7
880665skjeldtilet8
880633skjoldmøyslaget16
880636skomeaai5
880634skomedalsheidi5
880658skurdar12
880616slatberg5
880621songhusdyri2
880617staalbogjen1
880629støylehommen7
880614surtemyr10
880662sverrar11
880646svignar1
880622sæbygg7
880655tjostebekke1
880656turkadst1
880672tvidyr1
880666vangjer1
880628vestheiderne1
880631vestledi10
880654ækregjordet1