Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2100 ordformer var 85 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
869620angrepsspelar3
869550arbeidslivsforsking3
869546arbeidslivsforskningsinstituttet1
869544arbeidslivssenter20
869602bekæmpelse41
869597dagsroden2
869568ekstremværet11
869540femtedivisjon7
869585grunnløn18
869566heimesupportarar2
869605helseregister11
869592kiloane16
869612klimaekspert6
869574kollektivarbeidet1
869601kræftens41
869614laukhammer10
869594maksprisane4
869551mannekos3
869552mannesvette2
869557mannsmarkerer1
869553mensturasjonssyklusen1
869580mikrobedrifter4
869625mikroperspektiv2
869608nasjoanle2
869567næringslivsomsorg1
869598opptrappingsperioden12
869593ottervik32
869604pasientregister36
869558pasningsfoten5
869584pensjonsavtalar16
869607personidentifiserbart6
869613prestegarsdskogen1
869573privatbilistane6
869603prosjektsjef13
869624prøvestikk4
869586regulativløn10
869621reningsvillig1
869609resultateining9
869545sandvær4
869555schijndel1
869600sjaltar3
869606sjukehusbehandlinga6
869548sjukemelder3
869578småbedriftsleiarar11
869622stopparar9
869563straffefelt3
869577straumebuen1
869576straumstoppen1
869542strilekommunen1
869611sympatierklæringar4
869559telefonfri1
869556tennøy17
869615tortt1
869572trafikkhyppigheit1
869575trafikknutepunkta2
869541trenarskifte23
869560treningsunderlaget1
869564tribunekampen2
869543trygdeetatens26
869623utgravingsområdet2
869571vegaksen1
869599veksttakta11
869569vitkapsmenn1