Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2326 ordformer var 68 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
869506avlastningsveg52
869530avlaupssituasjon1
869499avløps1
869531avløupstilhøve1
869512barnehageforslag1
869505bussambandet2
869521bustadbyggjarar3
869520butikklokaler3
869472chapion´s1
869513dasspapir1
869482eidsbøen1
869502enkeltrepresentantane2
869495fellesnormer1
869532finansieringsløysing13
869508fireavdelingar1
869498fjellvarstyret1
869527flogøyna1
869503forholdstalsval39
869490framgongsmåte1
869511grendahusfasilitetar1
869477grupe1
869496heimehjelptenesta2
869501kommunestyredebatt5
869473kvinnner1
869475laspa2
869478liverud8
869494lokalmedia26
869479låneordninga39
869488ordførarkjeft1
869476pasningssterk2
869524plasskabalen1
869519pta1
869500renovasjonsselskapet31
869493rikmannsstyre1
869535seinsommarstemne1
869518sentersatsing1
869523serviceområdet3
869471sotratunnel1
869504styrekandidatar5
869497titima1
869509transportgymnastikk1
869515tryggleiksaspektet3
869517tunnelalternativ10
869536tuscarora1
869539velskulerte3
869510volleyballbanestorleik1