Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1982 ordformer var 71 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
869190anleggsmaskinførarar1
869181arealeininga1
869175bioteknologilov4
869159botnslammet2
869160filtersystem4
869158fornminner3
869150frådelingssaker6
869174fødselsførebuande2
869146førdestraumen1
869147gasshorn1
869145gasslukt5
869195gavelen1
869214gjennomgangsfart1
869176grunnlovsfestast3
869192herlofsen54
869204høgspentleidning7
869199jågerud1
869209kanalforslaget1
869213kanalprosjekt1
869169kjempepositive3
869153kommunepsykolog5
869189kosmetologar8
869164livredningsklubben2
869173livsvern1
869149maranne3
869193marsteinregatta2
869200marsteinregattaen1
869188maskinarbeidarar5
869197masteknekk1
869198maxien1
869162miljøfriskusen1
869184næringingsbarometeret1
869185næringsbarometeret60
869177oppmålingstenesta2
869180oppmålingsverksemda3
869154personalkontor4
869182politikarmunnar1
869165redningsklubben2
869148regionsekretær6
869202revisjonsdistrikt5
869161rov´en2
869155seabed12
869152serverpark4
869166skjønnsvurderast1
869157slamlaget1
869171sorteringssamfunn8
869172sorteringssamfunnet13
869208sotrakanal1
869163subseaverksemda1
869170sundpolitikarar1
869191tapetseringsarbeidarar1
869151tilpublikum1
869196trebåtlags1
869210trekkjest2
869206utbyggingstiltak23
869183vaksenopplæringsprosjekt1
869187varebilsjåførar1
869156vaskehjelpen1
869205vegutvidinga5
869203vikarløn3
869201økonomiarbeid2
869186ønskejobben1