Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2251 ordformer var 65 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
868888behovsundersøking2
868893bjorøygården2
868871divisjonstopp1
868875djuphavsfisket1
868874djuphavshai2
868873djuphavshaien1
868907drømmefanger3
868903flatø5
868867frère2
868860frøkensport4
868894grønamyrsvegen1
868872havforskningsrapport1
868902heilkvite3
868906innsamlingsrekord9
868904innvandringstalsmenn1
868889internatdelen3
868864juniorstallen6
868866kantzhev1
868918kulturpalass2
868892kveldsarbeidande1
868890kveldsbarnehage1
868878laguneparken1
868912leiars2
868869litausk1
868862lønsgaleien2
868884motårstad1
868897møllevengjane1
868891nattarbeidande1
868879naustrekkje4
868909områdeleiarar7
868917opposisjonskollega1
868900regjeringspost4
868896reguleringsplikt2
868911saksomkostningar13
868899samanlikner8
868876samstunes1
868886sentrumsteolog1
868895settefylkesmann29
868858sjokkopninga3
868913skjenkjestyrar4
868859sluttsituasjonar1
868865stensletten28
868898ureiner1
868880utbyggingstakten11
868887varamedlemar4
868905 det32
868863øygardspelarar1