Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1643 ordformer var 57 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
868826allmennlegar38
868841allmenpraksis1
868823arbeidsmodellen2
868803arianson29
868813debattlista2
868843detaljnivå18
868854dispensasjonssøknad28
868820ergoterapeutar21
868824ergoterapeuten10
868848fagrehaugsvegen1
868805familievernkontor29
868845feiarane23
868806flyktningehelseteneste1
868836gamlanaustet2
868811ghettoar7
868812ghettogrevane1
868851giganthus1
868817grendafolk1
868830gummikulene8
868828helsesenters1
868827helsesøstrer43
868814hovedfokus23
868808hudspesialist2
868853høgdegrensene1
868844høgderegulering1
868835kaffistøvo1
868818kiwanuka1
868829kjemikalieinspeksjonen3
868832kjennskapar1
868838krambulageret1
868834kreftproblematikken1
868833kunstgrasbanene2
868840legegruppa5
868810magespesialist1
868799middelalderkyrkjene3
868821mopedbil2
868819mopedbilar1
868802multisenteret3
868839nowegian1
868816nullskatteytarar2
868801prestestillingar66
868798rentefritak12
868849sandfotballbane1
868852seksetasjars1
868800skælaaen1
868815småsnyltarar1
868831støtdemping1
868822søknadsprosessar4
868850tynnslitte5
868837velforeinga4
868842verketid6
868804voksepsykiatri1