Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2214 ordformer var 59 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
868487barnehagetimar1
868491børstider1
868477dalebrua1
868463dispensasjonane22
868493divisjonserfaring4
868495duellsterk7
868457døscherholmen9
868515eigarstiftinga1
868511feriestengte2
868516festningsmuseum2
868459fritidsbustadane2
868486fulltidsbarnehageplass1
868473gasnors10
868472gassforedlaren1
868475gassforedlingsanlegg1
868478gassmiljø1
868464grisebank11
868494harstadværingen1
868500hundremetersregelen1
868458hyttelandsby14
868505høgtidane1
868490inndekkinga6
868513inngjerdsvegen2
868480kff40
868510kollektivfarande1
868501konfliktmøtet1
868462kravst3
868508kvernhusvegen1
868469kåntra1
868461medutbyggjar1
868479milliontabbe1
868474nyutviding1
868506prinsippdebatt24
868504påskekyllingane1
868512rorbuvedtak1
868470seink5
868496skjergards1
868468skogstrand7
868471skotposisjonar1
868492spissplassane6
868507stadnamnkonsulenten3
868498strandareal6
868460trankokeri4
868497ugrensa1
868489usaldert2