Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2931 ordformer var 94 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
868380arealregulering1
868397askøysambandet1
868400askøytappane1
868428avdragsfrie27
868448barentsområdet5
868432bergenspolitikarane4
868443bjørneklem1
868399brualternativet5
868409byggevarebutikkar1
868403enkeltspelarane1
868384finansieringsopplegg58
868416flyktningeklubb2
868381flyktningerekneskap2
868382flyktningerekneskapen2
868404fotballekspert21
868370frådelingsgebyr1
868373frådelingsgebyret2
868367gebyrsjokk2
868374gebyrsummen1
868364grensestrek2
868391innfytting1
868383introduksjonsordninga8
868394kollektivtrasé1
868410kollossalt5
868393konsekvensutgreiast10
868434kronstad23
868408kvalitetsstad1
868426kvessar3
868446leksehjelp252
868447leksehjelparar11
868396liaflaten1
868412maskinrensa1
868368naustetomt2
868369nausttomta5
868378nyttegjere6
868371oppmålingsgebyr3
868388opprykksfavorittane8
868420opprykksfavorittar4
868411planfasen14
868365prisfesta1
868422publikumsframmøte4
868413rensearbeide1
868455rivingsvedtak6
868456rivingsvedtaket12
868390røssmark1
868395sandsliområdet2
868427sexfrekvens1
868435spelarflaum1
868425strandatunet3
868407ståltips1
868450supportarbuss2
868451supportarutstyr1
868440sølvis1
868379tomtedelen1
868376tomteflekken1
868398trafikkalt3
868417utfordrarrolla1
868419vårkampen12