Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1462 ordformer var 84 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
868267abortnemnd5
868263abortnemndene4
868261abortsøknad2
868195anbefalast19
868192anbodsgrunnlaget18
868206arkivoto3
868266avslagsprosenten18
868247bispedømreåd1
868248bompengedrifta2
868210bowlingbana3
868233bowlingkjeglene1
868212bowlingprosjektet1
868191brannforskrifter5
868203byggegrenser1
868213byggjeprosessane2
868215delutbetaling2
868197diskvalifiserast3
868194elementdør1
868251etatsavisa9
868187etatsjefen2
868186fråværstala5
868256grovforproduksjon3
868257husdyrforing2
868250inkrevjingskostnadene2
868190jårvik14
868221kii2
868185kommunikasjonskurs2
868188konkurransegrunnlaget36
868226kunsgrasbane2
868200kvernepollen2
868239leikespaden2
868236luktplager14
868255matdepartementet806
868204miljøvernrettleiar1
868237naturromantikarar1
868199naustområda8
868193nbi22
868245negangen2
868260nervropsykologen2
868198nordøy3
868254plantemøtet3
868184pleieansvar1
868268primærnemnd3
868240rampungar3
868230ridehall64
868211rullerte9
868253ryddeaksjonen9
868202selsvågen1
868243steinknusing14
868244steinknusinga5
868238søreides2
868232tjernås2
868208tjervåg21
868249trafikkfagleg2
868241usaklegheitene2
868242usaklegheiter2
868196veiledande3
868201vestresundet1
868216             1