Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2266 ordformer var 99 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
867957arbeidsklubb1
867897arbeidslivsbedrift2
867956arbeidsst1
867895assistanseavtala1
867906bandmedlemmane5
867928botnklubben1
867900brannregion1
867898brannvernsamarbeid9
867978bridgegrupper1
867921dansebandfestivalen39
867904danseførestilling3
867907dansegallaar1
867979datagrupper2
867920erstattaren15
867905fanskare15
867972feriesjåførar2
867955forb5
867985forskotteringsordning5
867930fotballhatarar1
867971fridulv6
867936førehandstips4
867916gamlebandet3
867929gerimund1
867970giftcoctail2
867983gjennomkøyringsfeltet1
867938hjartøy2
867950idresttslag1
867896iks97
867965innestemme4
867964klasseoppdelinga1
867968kommunekyrkja2
867962krisetilbodet6
867986litesotra1
867922livssynskular1
867923livssynsskular6
867909lobster3
867963nattbemanninga1
867893ordførarkollegaene8
867899ordførarnivå1
867966presteproblemet1
867967prestetenestene3
867926privateskular1
867917radøyhallen2
867987reguleringsspørsmålet8
867980rekneskapsobjekt1
867932ressursperson36
867961revmatik1
867894samarbeidsmøter1
867977seniorsentra2
867914sigøynarliv2
867902stirrande3
867915striladialekt2
867954søndagssk1
867912tarelaget1
867953tofterøydataklubb1
867973trafikkorganisasjonen2
867975trappelaupet2
867933trenarrolle4
867939turnusjobb1
867959tyssøykulturlag1
867958ungdomskl1
867981utbetringsarbeidet31
867925valkampretorikk1
867976vedtaksrett7
867913veldedigheitskonsert1
867942velforeningane2
867901weronica11
867924ynksjer4
867903änglarna4
867919øvingsøkter5
867960øyg1