Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2305 ordformer var 138 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
867782aksjesamansetjinga1
867744arbeidsplassers1
867731armsvingsfjørene1
867726augestripe1
867672avløpsutbygginga3
867791barndomsdraum5
867722barskogsområda1
867688bronsepokalen1
867699busetnadsauken1
867754bustadfellt1
867750byggekultur1
867733bærklasen1
867709deponieigar1
867743effektivitetens1
867797endeavour64
867800engeness5
867784festivalforskar3
867689finalevinnaren3
867772firenasjonersturneringa2
867777fløyteblåsar2
867711forsinkar7
867761fortvilelsen15
867748fraverende1
867736førjolstider3
867747godværsdager2
867694haganesvika2
867723herdlever4
867696hotelldelen7
867734hovudsusen1
867783idretsshallen1
867778idrettsparks1
867737jolabord1
867738joladram1
867703jorddeponi1
867705jorddeponiet2
867708jordtransporten2
867713kjernesaka2
867755kloakkleidnigsnettet1
867757kloakknettet25
867698komitekollega1
867697kulturhotellet1
867774kvinnelandslag15
867775køppfinalen1
867730lakkraude1
867745landskapsprofilar1
867707lastebiltrafikken4
867763leilighetsbygg7
867677logistikkbehovet1
867758misstanker1
867719nabotomt9
867727nebbrota6
867776olympiahotellet1
867759oprinnelige1
867767overkjøring6
867793periskoptryggleik1
867718planpolitikarane3
867765plasshensyn2
867693redningsbåten4
867768reguleringsområda1
867720reguleringsvedtaket11
867690rekvalifisera1
867691rekvalifiseringskampane1
867732sidensvansflokken1
867702signalvest1
867794simulatoren15
867789sjefskurset1
867795sjefskursubåten1
867802skipssjef26
867801skipssjefar1
867805skipsutleige1
867714skuleaktivitetar7
867724srrrrriiiii1
867700straumeklubben2
867787strilenamnet1
867725strupeflekk2
867701sykkelstiprosjekt1
867715terminaltaket1
867764terrasseleiligheiter1
867752tilkobling5
867779tomteeigarar5
867781tomteigarane1
867770toppoppdrag1
867704tungbilar12
867729tverrbånd1
867796ubåtbesetningane1
867798ubåtfolk1
867790ubåtsjef2
867788ubåtsjefskurset2
867792ubåtvåpenet7
867728undergump1
867799undervannsbåtar1
867716ungdomsrådsleiar7
867741utbyggjarfirma1
867751utbyggjer1
867760utviklingsrus1
867753varselbjølle1
867712vassbakk4
867669vassgebyr1
867721vintervandring1
867735vintervandringa1
867749øyensynleg1