Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1542 ordformer var 76 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
867628allmennkjende1
867611angeltveits1
867657arkivmateriellet1
867607avlsutta3
867593badmintonstemne1
867596barnehagetal1
867634bergmynte8
867618bortekomplekset4
867641brukarfinansiert7
867642busstakst2
867627dialektal3
867630dialektinnskot1
867629dialektuttalen3
867601dispensasjonsvedtak8
867652driftspostar7
867644ekstratilbodet3
867608elitesjef3
867610elitesjefen1
867639endringslov46
867604fjelløkonomien1
867595fjenn1
867647fleridrettslag1
867662forsøplast2
867605forvaltningskomiteen37
867665framsetje9
867648førstegevinsten1
867631gjenkjennast2
867615glasskula4
867592gutespelarane11
867640handlerute2
867598heimstadkommune2
867655helselagsbasaren1
867661hytteboss1
867609kalassigrar2
867646kjempepopulært12
867659kjølevassrøyr2
867653kneketiltaka1
867624kongvikvegen2
867656korkonserten4
867635kungvika1
867625kungvikvegen2
867620kvednaviksvegen7
867621kvernaviksvegen1
867650lærlingeplassane2
867651mannskapssituasjon3
867594minicomeback1
867643modersjon1
867649omdisponeringa50
867602plankoordinator3
867633plantenemninga1
867667reduksjonsmål1
867616reiseing1
867645rullator28
867603seksjonsjef1
867626stadnamnsaker13
867617sunnhordalandslag1
867660sælstakken1
867668thormodsæther1
867666tidsgitte1
867612tredjedivisjonsavdelinga1
867614tredjedivisjonsavdelingane1
867623trosavika3
867622trossavika2
867599utbyggingspress14
867600utbyggingsspørsmåla1
867654utlodningar1
867664utsleppsgrense1
867637vedtaksinstans3
867619vegnamnet4
867638vegnamnsaker1
867613vetås9
867658» er1