Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 3033 ordformer var 92 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
867431adventsfrokost1
867381allianselaget1
867456ansvarsfråsskriving2
867443atskillelse6
867407avrenningsrøyra1
867437avrma1
867430avslutningssamling1
867427bevitnast1
867465bibelforteljinga3
867451båttraikken1
867404dugnadshjelp17
867383dugnadskronene1
867458enkeltkrav3
867453enkeltsaka9
867425ferierende13
867468festningskafe1
867391festspilla1
867457foreldrekontakten4
867469førespørslar1
867395grisesongen1
867454gruppesamhald1
867439holocost1
867421hovedstyret28
867420håndballformann1
867418håndballherrene7
867422håndballkjenner1
867423håndballsupporter1
867459indiviuelt2
867389intervjusamanheng1
867424jaaaaaaaaaaaa1
867449jentelagstrenar1
867445khaliefeh1
867406kloakkleidningane3
867405kloakkløysing2
867432kultrumidlar1
867433lagverksemda1
867414lavror2
867429liavatn1
867390megakult1
867434minidagar1
867393musikkbank1
867461mydske10
867452oppryddingar1
867411opprykksbrølet1
867462oppstaden3
867441oversettelser8
867408overvassleidningen1
867455politikaropplæring1
867460påskeandakt1
867467påskeandakten1
867379påskelunsj13
867378påskelunsjen33
867426radiosende1
867448reservetrenar1
867397rikskonsert1
867380rundstykkedeigen1
867444sahar1
867446småkaotisk2
867403spelemannprisvinnar4
867386strikkagensar2
867440terrorhandlingene2
867382tilskodarkapasitet4
867409tofteosen1
867415trenarkontrakt2
867401turnèbussen2
867419 en1
867464 jesu1
867466 kvinnene1
867442ønskedrømmer2
867385øygardsstril1