Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 872 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
867372alpebyen10
867349banehagar1
867351barnehaga1
867354barnehageavtalen3
867348barnehageforlike1
867339breibandsavtalen1
867369byggjesøknader32
867345feistar1
867357gassforlik1
867358gassforliket1
867360gasskapasitet2
867366gassvolum11
867340høgspentleidninga1
867364kapasiten2
867355kommumeøkonomien1
867356kontantstøttte1
867341kunnskapsmanglar3
867346legetimt5
867344livssynsgrenser3
867365marknadsleiaren6
867368proteinet46
867363reaktualiserer1
867359røyrdimensjon1
867376skåringsform4
867352småbarnstillegget4
867361transportleidningen1
867342verdifag1
867362vestlandsrøyr1
867350øremerka2