Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1480 ordformer var 60 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
867236aktivitetsbasert6
867221allmennheita15
867237arkeologiformidling1
867224austefjordvegen4
867189basketballidretten1
867235blankvåpen3
867219debututstillinga7
867207deigræv1
867203doveggar1
867191driftsleiaren39
867198erstatningsferje13
867199erstatningsferjer2
867192fartsmålar7
867196fartsmålarar5
867194fartstavler3
867184favorittord10
867200fjorgar1
867190friluftsrådet31
867210gakkoristut1
867209gjøfs1
867205glovarmen1
867211gærpopp1
867226hovudkrysset1
867217idiota1
867186informasjonstavle23
867185innkomsten12
867231instruktørstilling1
867202kjønnsord3
867214klekkfette1
867216konstablan1
867206kroppsprodukt1
867230kystbase2
867215kæbe1
867187meinerlikevel1
867233mellomalderdag2
867234mellomalderdagen1
867218møkkamann2
867239natteravnane5
867240opptøya4
867223politikollega6
867220politiyrket34
867228prestikken1
867243ravnås8
867242rundeteljing1
867204runepinne1
867208røffhøltrast1
867188serieslutt13
867201skyssbåtløysinga1
867229slettebakken15
867222småurbant1
867212sniphakke1
867195snittfarten10
867193spjeldtunnelen1
867225storabergveien3
867213vidoppihopp1
867238vikingmannskap1
867241vinspalter4