Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2003 ordformer var 87 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
867013anleggsvegane5
867010anleggsvegar12
867047avtalebrota3
867005bakgunnen2
866996ballbesitjande1
866993billettkjøp7
866984brannsikringsanlegg4
867051busetjer1
867003canotna1
867001deltidstrenar1
867063detaljarbeid2
866983dispensera6
867011drypa3
867036eksbarnehagekonsulenten1
866986eliussen6
866998feilvendte3
867064felleskommunale2
867012flammetårnet4
866989folkemusikkveld2
867067forsikringsordningane4
867040forutsigbarheit17
867043infomøte15
866981innebod1
866982innebodane1
866985kulturbløming1
866991kulturentusiastane1
866988kulturklubbkvelden1
867037kverulerande6
867021kølisten1
866994motsandarane1
867026nyastova4
867052næringsaktørar45
866990oppstartsmidlar11
867020opptakskriteriane1
867024opptaksnemda4
866995pasningsfotball2
867065pensjonskassen20
867042plantebutikkar1
867066politikarkomite1
867059psykiatrieiningane2
867055regjeringskabal10
867045rorbuane1
867048rorbueigarar4
867050rorbupoliti1
867046rorburekkje1
866980rømningsveg2
867019samanblandast2
867060seglforeiningar1
867062seglingshøgd3
867023småbarnsplass1
867044småbedrifters1
867022småbornsplass1
867004spelarferdigheitane1
867008spelarkarriere5
867002spelartypar14
867028sysselsettjingspolitikk1
867033søknadsskjemaet48
866992søndagskafeen2
866997tørra7
867018uryddigheit1
867053vestlandsministrar1
867056vestlandsprofil2
867015vindkraftforholda1
867016vindkraftutbyggjar1
867014vindmengda1
867054vnr5
867061åleknappsundet1