Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1730 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
866881basebråk1
866888biofilter4
866890englesen1
866875fleirbrukshallar5
866894flystyrtar2
866886flytandes1
866904forretningsareal19
866882fødepeset1
866878halefølgje1
866893hartvigsen18
866902høgskulestudier1
866874idrettskonflikt1
866879interiørløysingane2
866908kaffesal1
866870klockow1
866885kvalbogar1
866876lyseffekten3
866907pallevis3
866906papirrullar3
866884periodestengt1
866891personalsida10
866903priskorreks2
866900sandquist8
866905semitraileren48
866901sentrumscampus1
866872sjukeheimvedtak1
866883spermkvaliteten2
866897studentalder3
866898studentbustadene6
866868sundordførarar1
866892taran10
866869tellneskrysset2
866899velferdsansvarleg2