Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 3363 ordformer var 134 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
866680astromonisk1
866646avgiftar8
866745avlastningsavdeling1
866748bandtvang84
866730barnehageeigar4
866732barnehagerekninga1
866635berglie18
866752bilutskifting1
866706biomar8
866701bixit1
866704blåmannen3
866762bombetrussel76
866661bosstømming6
866639budsjettal4
866735budsjettspelet2
866713byggjestad3
866712byggjeår27
866683bølgjekrefter2
866731christnsen1
866660driftsbygninger5
866665ebbesvikfjellet1
866673eininger1
866689eksponensiell2
866679ekstremvarslinga2
866678ekstremværvarsling1
866717fagfellesskap2
866677fagkveldar1
866675flauman1
866736forskjellsøygarden3
866650frivillighetssentral9
866763fugleinfluensa296
866666fuktskada1
866636førehandsbetaling8
866664gebyrreglane2
866722grisespel4
866716havarera3
866723heidersbevis2
866637heiltidtidsplass1
866674heimeadresse9
866662heimekompost2
866726hektingar1
866746hundeskrekk3
866747hundeskrekken1
866676hundreårsstorm2
866739investeringsdelen3
866688kaldtvatn1
866669kanan2
866749kloakkvedtak1
866757kommunikasjonsbyrået31
866756kvinnesmiger2
866697marathons1
866761medlemsgruppe2
866686mekansimane1
866705mjeldstad17
866754mottaksanlegget10
866718museumsdrifta12
866715museumsplanen8
866707myrtind4
866709myrtun1
866708myrås2
866759målkipa1
866670naturvitenskapeleg1
866687nedsynkinga1
866644nesemyra1
866755norstat256
866672nyutvida1
866671omeigna2
866652oppasfaltering1
866647oppattdyrking1
866734opphaldsprosent1
866651oppr1
866728overflyttingskjemaet1
866729overflyttingsskjema1
866727overgansskjema1
866693pøsende3
866744rehabiliteringsbehovet3
866743rehabiliteringspost1
866711reiarverksemda4
866703rundemannen5
866638samarbeidsorganet51
866648samlepost2
866741signaliserar4
866710sjølvlossar1
866643skjoldåni1
866649skulesekk36
866642snusløyfe1
866668soppsporer5
866682springfloa5
866702stoltzekleiven5
866700stoltzen1
866684stormflo11
866753tenestebilane3
866695tidevasstabellen3
866751tiltakshavarane17
866750tiltakshavarar26
866721tominutters5
866641tryggingsalarm2
866667utsug1
866742valløftet14
866691zakk3
866690zikk2
866692øsende18