Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1192 ordformer var 47 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
866586adnestova2
866600barnehagebesteforeldre1
866620basestasjon18
866621basestasjonane9
866597brigdegrupper1
866618bussprisen2
866595eldreauken1
866594etterkrigskulla16
866614figurframstilling2
866584flaggberarane1
866625forskarlaget2
866612fylkesvåpen3
866607førstegongsprenting1
866588gardsbrukaren1
866616gjengroinga10
866605hardeland10
866624hardell7
866611heraldikken3
866619hjernesvulst48
866591innovatør7
866582komitémedlemmar1
866604kommunemerket1
866613kommunevåpna4
866589naturfoto7
866606priskravet10
866603privatskulesøknader1
866623risikofrie13
866617rydningsmannskap1
866598seniordans38
866602seniorsenteret9
866628skulekonsertordninga23
866601startalder3
866599stavgang28
866615tinkturar1
866583tognekt1
866585togrotet1
866596transportteneste5
866587utkantsstroka1
866627vidareformidlast9
866590villsaudrifta3
866609åremotivet1