Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1500 ordformer var 39 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
866189andrelaga27
866173arbeidspassar1
866172balltalent4
866181dagpasientar8
866158dvergflugesnappar1
866159flugesnapparane1
866155flugesnapparen1
866165fuglekasser10
866183fysioterapeutforbund32
866179fysioterapitenesta15
866187fysioterapitilbod8
866177fysioterapitilbodet8
866182fysioterapiårsverk5
866167gjenfunn1
866151gråflugesnappar6
866162gråflugesnapparen1
866178helseapparatet6
866156insektfangaren1
866180kommunefysioterapeuten1
866160lengdestriper2
866163lokketonen10
866185lovkrav28
866171overtrent5
866176pasientflukt3
866175refundera6
866188reservelagsserie6
866168ringmerka1
866153sisp1
866161songfronten1
866154tikkelyden2
866166trekktida1
866152trekrune1
866164tsirri1
866186utdanningsavdeling21
866174vannstyre1