Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1701 ordformer var 85 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
865847andeholkar1
865822anleggstart26
865799avgiftsoversikt1
865796barnehageprisane14
865802barntnes1
865857byggeprogram6
865865båtkultur4
865868båtkulturen4
865846eggtjuvar2
865858ekstremver19
865816elitetenkninga1
865817fellesstreningar1
865841fiskendene1
865869fiskeridistrikt1
865835fjørskifte1
865793folkevaldopplæring1
865842forvengene1
865809framragande13
865843fugleforskarar2
865872galnemåndagen2
865815gammelsæther4
865801gullmedaljevinnar1
865804gutedominans1
865813haldnind1
865844hekkefunna1
865861helgebilag2
865840hovuddusk1
865859jinka5
865803karatetalenta1
865874klaffetelegraf1
865854konsekvensjustert6
865836kroppsfarge1
865853kuttvedtaka2
865871kvalbakteriar1
865866kvardagsfiskaren1
865867kystsoge2
865795køyregodtgjersle19
865833lappfiskand2
865834lappfiskanda4
865837lappfiskandhannen1
865850lappfiskendene1
865851lappfiskender1
865839ljosegrå1
865811lærarvirke1
865864målformar3
865808målkipo3
865875napoleonsregisteret1
865814nordhordlending1
865863olufsens5
865860ordførarprat4
865876pionerfiske1
865810rektorkontor2
865812rektorkontoret5
865855rentekompensasjon62
865852romkapasitet3
865870silderessursane1
865821sotrasamband1
865806stilite1
865873størjekast1
865800supertalentet16
865848svartspettreir1
865856trafikkøyer1
865820transportløysinga8
865824transportsambanda2
865849trekkforholdet1
865818treningstimar16
865797vassavgiftene3
865825vegforholda6
865823vegløysingar20
865831vegpakka9
865829vegplanlegging4
865832vegtilknyting5
865805vestlandscupen2
865845vårjakt9