Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2147 ordformer var 67 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
865198barnehageassistentar4
865244bedehusstyret3
865187belaga24
865231bombesplintar1
865233bølgeblikktaket2
865229casteau1
865222fanekrog6
865194fargekodar7
865190fiskarfamilien2
865189fiskarkvinneliv1
865195fjellplanter7
865212fluxys1
865221førarkotet1
865207gassmålingar2
865214gassrørledning10
865219golvvifte1
865218innspelingsverda1
865217jadah1
865241jubileumssending5
865196kartlegga9
865245knarrvik2
865248kneoperasjon30
865249kneoperasjonen3
865226kommunikasjonsteknikar1
865185kriseløysinga9
865224kryptoteknikar2
865208kvalitetskontrollar4
865202langgrunna1
865205leys3
865197likestillingsutvalet11
865186matordning4
865247morgentimene73
865203mottaksterminalen2
865230oppretthlade1
865199pappapermisjonen20
865184pasientmengda2
865220prikkbelastinga2
865246promillekjører2
865243pøbelens3
865216quiltemaskiner2
865191raghild2
865240seniorradio6
865239seniorradioen4
865236splintskadane1
865188storkjøken7
865251tettstadanalysen5
865250tettstadsanalysen3
865237tilsettingsavtalen1
865225tryggleiksavdelinga6
865206trykkform1
865210trykkregulert1
865193turformat1
865232veggbilete2
865192vidunderplante1
865209væskerestar1
865213zeepipe10
865242ønf5