Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 834 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
864770bhk14
864785busstraseen1
864784effektivitiet1
864780finansieringsspørsmålet4
864786fotballforståinga1
864767handallkamp1
864772hengekamp21
864769håndballklubb21
864778kvalikkampane7
864768nedrykksplasserte1
864771overkøyrte7
864781planstatus5
864783reservekeeper29
864777skibestad1