Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2150 ordformer var 76 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
864204arbeidsgjevarperioden6
864160asfaltselskapet1
864198avhengigheten14
864182bankgarantiar6
864185brakkeproblemet1
864167branncelleinndeling2
864168brannvarslingssystem1
864227brtiske1
864216båtreisene2
864177diktatorstyrt2
864175einmannsshow4
864196flomlysanlegg5
864173foreldrearbeidsutval1
864222gasseksportør5
864187gebyrregulativet11
864186gebyrsatsane20
864193gjesteopptredendar1
864201integreringstilskot44
864199integreringstilskotet68
864190katlafjellet2
864228kiltkledde1
864171klogg1
864179konklikt1
864207kontrollørtabben1
864231kulturbasert153
864232kulturplanlegginga1
864158lemminkäinen8
864161lemminkïnen1
864162luktobservasjonane1
864163luktplagene6
864205lureting1
864217mariot5
864215minnebautaen5
864195monslaup4
864188naustetomter1
864226nordjsøfarten1
864223nordjøfartmuseet1
864234nordlavatnet1
864219noregsopphaldet6
864172nødutgangane1
864169nødutgangar3
864170plasthette2
864165produksjonsavhengig1
864180revisorgodkjend1
864229sekkepipeblåsarar2
864208sjukeheimsdebatt1
864220sjøreisene2
864183skuleplanane9
864189småbåtanlegg1
864206snikrast4
864184somling5
864166somvestnytt1
864210sotraklubben2
864174spesialromma2
864176styresamanheng2
864181talelista9
864218tavish5
864225telavågelevar1
864214transportministeren25
864197treningssituasjon5
864191tunnelfinansieringa1
864192tunnelområdet3
864203underbudsjettert8
864164vindavhengig1