Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1477 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
863675austrevågen13
863669avlastningsrøyr1
863662badmintonbana1
863663badmintonkarrieren2
863658badmintonspelar3
863659badmintonspeling1
863674brekkjer1
863685brulift1
863665bølgjebrytar3
863666bølgjebrytaren3
863667dalekletten1
863695dialektnamn6
863702dolkeforma1
863691feltnotat3
863692gavia1
863701grønglinsande7
863698hardskutt3
863696havimmer1
863707hekke15
863705hekkebestanden12
863706hekkefunn2
863694himber1
863693imber1
863697imren1
863690islom3
863703islomen2
863677jektenaustet1
863661karrierehøgdepunkt4
863689krossøy12
863688lydbokutgåva2
863709lågrtykka1
863686låneår1
863681metallkonstruksjon1
863664nyttårsflaumen1
863679nyttårsstormen2
863710nyttårstankar2
863704overvintringslokalitetane1
863700praktdrakt3
863683reperasjon14
863684reperasjonane2
863708samarbeidskonstellasjonen6
863660seinverknad1
863699sjattert1
863682sjøfartsmyndigheitene4
863676sjømiljøet1
863687stålesens1
863680supplybåten19
863678trelleviknaustet1
863668tryggleiksventil7
863672ungdomsjoller1
863670utkjørselen2
863673vegfyllinga1