Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1720 ordformer var 79 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
863562avtalepensjon3
863565avtalepensjonistane3
863525basecamp41
863499beitelandskap17
863528biesverm1
863570busktjuv1
863544familiesameiningar3
863511forårsakar19
863533friidrettseventyret1
863531friidrettsgleda1
863502gjengroing54
863510gjennomgangsveg11
863504gjennomstrafikk1
863519graviditetstesting1
863505grisekjøring4
863517haldningsbyggande2
863526helesøster1
863523hfu11
863553insektavdelinga2
863508kjørefelt56
863578konrød1
863574korttidsbarnehagen3
863550kystlyngen3
863501kystlynghei70
863549logitech11
863551lyngbladbilla4
863576mietek6
863548moyanio4
863547musikkjelde4
863546musikkvanar5
863573oppvekstun1
863542oppåver1
863563pensjoneringa6
863554pensjonistovergangen3
863509refugen1
863507refugene1
863506refuger1
863571rhododendronane1
863572rhododendronar1
863577rådgivarfirmaet1
863513samlivsinfo1
863527samlivsundervsining1
863500sauesorten1
863568skildar3
863575spesialfag6
863569spildapollen1
863536styarande1
863515tiandeklassane2
863543utlendingsdirektpratet1
863512vegbanar4