Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1426 ordformer var 83 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
863336allferdsle1
863342audsdotter4
863404avlastingsveg17
863329barnebokveke1
863331bibliotekssjef1
863338bilrelaterte12
863343bilsertifikatet3
863373blåmaling2
863375busskortet7
863340bussrutar1
863368båtkanal2
863397dalseide431
863333dalseidet1
863410direktebussar2
863403ekro6
863363endringssak5
863334estensen27
863395favorittartistar1
863390ferdigmiddagar13
863385ferdigrettane1
863387ferdigrettar11
863400fergesamband1
863344feriesamtale1
863392folkehøgskulekamerat1
863357forkus4
863379frestinga1
863388frossenpizza2
863337førehandsinnkreving1
863345gjengjevinga1
863399gjenopne21
863354granar2
863332gratislotteriet3
863346gudstenestedeltakinga3
863393kaffikjøp1
863361kjettingbruk2
863347kyrkjebyggjande1
863352leplanting3
8633892
863359matriell1
863394pengesparinga1
863409plankonsulent2
863377pokerkvelden1
863367politikarforakten12
863383produktgruppesjef3
863374regnjakken2
863396røyksundkanalen15
863356sagbrukarane3
863353sitkagranen1
863378skinkebitar1
863360sommerdekk37
863369sotralistas1
863328spørjekonkurransesjef1
863382svae36
863386søndagsmåltid3
863402tilførslevegen6
863339tilleggsulempe1
863355trefelling8
863370trekantsamband5
863398trengereidpollen3
863407turisttilbod15
863366utbyggingsmidlar1
863365uvørnadskap1
863411vegmyndigheitene14
863348vikarprestar8