Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2752 ordformer var 91 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
863324alvidra5
863249alvøy2
863239auditionen12
863289borteturar1
863308bosskaos1
863246brugdefangaren1
863245børsbygningen1
863259debatetten2
863288divisjonsstruktur1
863290divisjonsstrukturen1
863307dugnadsgjengar3
863325femtesettet1
863323fiskaaen2
863250fiskarfamilie2
863311fiskeriføremål4
863278fotgjengarulukker8
863302fråseng1
863300følgjevener1
863274gangfelta20
863241guttesang1
863293handballformann1
863294handballinteressa2
863296handballsporten6
863279hopetall18
863264identitetsfaktor8
863254ingevald1
863319katastrofeøving6
863251kommuneinndelinga20
863244kommunereform14
863243kommunereforma14
863312korsfjorden7
863297kraftuttrykka3
863276kryssingstrekning2
863314kunstundervisning2
863275køyrefart7
863303landrovågen5
863313langtidsendringar1
863270leiarspalta5
863252løhaug1
863282mannssterkt1
863327matchball24
863301misoppfatningane1
863268namnefaglege8
863305oljekanner2
863306oppryddingsansvaret2
863320opprydningsaksjonen2
863322opprydningsarbeidet26
863285opprykksplanar3
863318opptelen2
863298owl3
863304plankerestar4
863260pådiverne2
863262påtide3
863269regjeringsframlegga1
863295rekrutteringsnytte1
863253rognø2
863267samanfell3
863309scallop1
863258senarioet4
863287seriestruktur1
863238skjermtid7
863272sykkelslusa2
863255tilskotsordning155
863277trafikksikkerhetshandboka2
863286tremålsseier7
863281turstiane13
863242tvangssamanslåinga2
863291utviklingskonsulent6
863310vardøyosen1
863266vedtaksorgan22
863265vedtaksprosess3
863292øygardmannskap1
863248øygardsvegen2