Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1451 ordformer var 62 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
863080avløpsanlegget5
863108dykkarutstyr10
863071feberkrampar5
863112festivaltider1
863105finteikna1
863113fiskekum1
863092flygekunsten2
863076gigawattimar14
863104gunleiv9
863072hindal9
863111hovudarrangørane2
863118hovudønske1
863081kloakkleidninga3
863063klubbtilbodet1
863123kneketiltak4
863102kvalfestivalen14
863103kvalkonsulent2
863114kvalskute4
863110kvalspelet2
863070legevaktberedskap3
863074legevaktsjef11
863096lengdeforskjell2
863091makrellterna8
863082makrellterne9
863088makrellternebestanden2
863097makrellternene2
863084makrellterner4
863069oppløfting3
863089overvakingsperioden3
863079privatrettsleg57
863106prøvekjørast1
863098ringmerking5
863116råvareleverandør13
863093rødnebbterna6
863090rødnebbterne5
863120røystelokala13
863121røystemottakarar12
863094samanfolda2
863115seinfase41
863077skjerlie5
863107styrepåhengs1
863073telefonvakt10
863087ternebestanden2
863083terneskrik2
863109trykkluftflaske1
863064ungdomsstyrte2
863075vaktbytte2
863095vengespissen2
863117vidareforedlinga10
863100vinterkvartera2
863078vitek1
863099årsungar8
863122økonomiutvalet18
863124øksengård5