Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2637 ordformer var 117 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
862959acrocephalus1
863009arbeidstrykket4
863030aureus4
862990avisdagen13
862986avissidekonkurranse1
863008bekymringsmeldingar43
863011bemanningskuttet2
862982bortebanekompleks1
863024bungum46
863004dansegallamelodiar1
863034desinfiserande35
863023eldrerådsleiar6
862946enkeltruter1
863051ernæringstilstanden2
862985featureside1
863013feltstasjonen8
862973festprega1
862972festveka6
862975festveke2
863021fjordgar6
862952friidrettsgruppe18
862981grisetakla2
862980grisetakling4
863025guideteneste5
862971hausttrekket2
862967hekkeplass9
862970hekkesuksessen2
862968hekketerritorium1
863049internkontrollsystem22
862983isposar7
863040kontrollprøvar2
863053leggspark1
863020lerøykaien1
863044liggesår4
863012limvågen3
862991magasinsidene1
862984medisinskrinet1
863028meticillinresistent2
863033mikrobe5
862951momsrefusjonen14
862958nattsongarar1
862979nunn4
863017nyklekt7
862996nynorskfrelste1
863037nyreinfeksjon2
862960olivenbrun1
862962overaugestripe1
862961overgumpen1
863041overvakningsavdelingar1
862965paringsrituale1
863014parisvatnet8
863031penicillinar3
863015pollproduksjon2
862999pornoside5
863005radbrekkar1
862950refusjonspengane1
862948refusjonspengar1
863060regnskogfondet68
862944reguleringstid1
862947reisebehov7
863059rugland24
862945rutesjef3
862953samsonsen1
863019seinferjer1
862956sivsongaren4
863007sjukepleierforbund3
863038skrubbast3
862964skurrelåtar1
863052smittevernet12
863050smittevernlegen23
863048smittevernplan6
862988snorkeproblem2
863010sommaravviklinga1
862969songaktiviteten2
862966songflukt1
863001sotravits1
862998språktrøya1
863032stafylokokk3
863026stafylokokkane10
863027stafylokokken14
862977standheim1
863029staphylococcos2
863016startfôring5
863047stellerutinane2
862976stormlesing2
863003striladialekten1
862955takrør2
862957takrørbeltet1
863000tidige2
862963trrrrrr1
862954vengjeklipt3
863046ventilasjonssystemet9
862949vikarbruk16
863036virulens2
862989øreklokker1
862974øytur1