Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 3304 ordformer var 129 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
862434amfibiane5
862425aprilmånad3
862346baklengsmålet34
862384balsvågen3
862454bananskot1
862364behandlingsbasseng19
862427betalarane20
862458bortesigrane1
862408buttercup1
862387detektivverket1
862456eirk7
862413etableringsiveren2
862430faction12
862403familiemedlemmet4
862352fantasimonster1
862414fastlandsambandet5
862422fasttelefon79
862438felleskassen4
862435ferskvannsøkologi2
862337forsvarsforeining5
862340forsvarsforeinings1
862406forsyningsstraumen1
862358fotbehandling7
862366fotgjengerfelt14
862410frakteskipet12
862376fryseri17
862443gavehysteri1
862453gjennombrotspasning4
862399gjesteflokken1
862356gladnyheita2
862351glassmontrar1
862402griseunge1
862415halvskadde7
862429heimebrenninga6
862363helsebasseng4
862442hovuddepot2
862339hovudintensjonen9
862353huggtenner1
862411høgrelandsmøtet24
862433høgspentkabel5
862393innkøyringar5
862401jantveit1
862379juniorrekkene1
862405kanonkurs1
862354karakterdesign1
862381kismul40
862437klasseekskursjonar1
862361kommunikasjonstilbodet2
862389kortopplysningar6
862342kransnedlegginga2
862436kreftregisteret137
862420kvalfestival15
862462lagmessig7
862357letizia8
862398lobbyverksemnd1
862396lønstilskot18
862417løpsøvingar1
862350maskotane8
862450midtbanemannen16
862423mms70
862343morladn1
862359myldrerom1
862400nothengja1
862380nottveit4
862441næringliv5
862464opningatider1
862448opprykkskandidat26
862385papirboss1
862388papirbosset1
862365pensjonistsaka1
862440pensjonsreformen49
862386plastbit4
862392politianmelda2
862344reguleringsarbeid42
862424rekordeksport21
862394rekordlåg79
862369samkjøring14
862416schaufel3
862360sevicesenter1
862447sjansesløseriet6
862426sjømateksporten56
862336skjebnane1
862455skjærgard2
862452skjærgards2
862431spildepollen11
862418strekkskadene2
862355strilasekken1
862390søppeldumping2
862461tabbemålet2
862370teinebåt3
862374teinefiskarane2
862371teinefiskaren1
862375teinefisket2
862372teineskjær6
862428tilleggsavgift43
862341troppssjefar1
862368utrente11
862412utrykningskjørety1
862395velferdsetaten483
862383vetlebroren4
862404vindenespollen1
862335ålgrossist1
862382æresvaktene1
862439østvoll1
862444øygardslaget2