Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2004 ordformer var 78 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
861903akselhøgd1
861834antibiotikaa3
861900blomenuten1
861885brønnbåten19
861889ddirigent1
861905driftsstart9
861856dykkanda2
861857dykkendene2
861838ekstragevinst2
861893eldrande2
861866farelåten1
861876fondspolitikken1
861852fotballstyre2
861829friskmelda3
861835fritidsleilegheiter62
861897friz2
861881gefion12
861862gjølsjøen1
861830hartug1
861886hasteredding1
861840heimvik22
861860hekka23
861861hekkefunnet2
861864hekkelokaliteten2
861863hovudhekkeområde1
861842hovudsaken4
861832infeksjonskontroll10
861888julesamlinga5
861880kapitalfond12
861901konsekvensanalysen17
861858kroppsfargen1
861902langsamtgåande1
861847lyngbøs4
861850meiener4
861833mikroben14
861884miljøforeiningar1
861875miljøkrigar9
861828mrsa20
861873naturinngrepet20
861839naturkvalitetar26
861859nebbrot1
861844pasientrekneskapen3
861879pensjonskostnader26
861899prosjektskildringa7
861896raimond8
861843rekneskapsfunksjonen1
861845rekneskapssystem17
861846revisjonssjefen1
861891røsæther31
861841sekkingstadområdet1
861894seniorerfaring1
861848sesongs49
861831smittevernlege40
861867småkraft260
861871småkraftutbygging60
861869småkraftutbygginga23
861887sotrastrilane4
861827stafylokokkar44
861874stimulersast1
861883stoltenbergarane2
861836strandsonevernet16
861854taffeland2
861855taffelanda5
861872tilpassning2
861892trenarregime1
861890underhaldt7
861878untiedt2
861851valgde3
861865vegetasjons1