Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2531 ordformer var 89 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
861779aarlie3
861799areknappen1
861766arkitektgruppen8
861813avkjørselsvegane1
861811avkjørsler5
861807batterisyre4
861748bestebann1
861815betongskilje2
861741bufetat110
861776bussepisoden2
861738djevelunge1
861802driftspostane3
861803elevmaskinane1
861793fagforum13
861769førehandskonferanse32
861763gjallarhorn3
861792idenivå1
861762imi5
861758knappstad1
861773kolltveitområdet1
861787kommunstyremøtet2
861801kompetansemål22
861744kompiskamp1
861795kontraktsperioden18
861816køyrefelta3
861798leigeavtala20
861805lettstelte14
861745medaljehåpa3
861775medikasjon1
861749motivator36
861740multisystemisk6
861809møteulukker26
861783nikkere1
861752nådestøtet13
861820planverkty3
861800psykiatritilbod2
861810påkøyringsulukker1
861759rones37
861781sakshandsame2
861822salderingspostar2
861797samstemd9
861826senterområda3
861794skatteinnkrevjarkontor1
861791skattemyndigheiter3
861788skatteoppkrevjarane26
861790skatteoppkrevjarkontoret4
861789skatterestanse3
861768skissenivå4
861784skjærgardsheimen3
861751skotposisjon1
861761skui8
861818solheimfeltet3
861777sosialkuratoren3
861739støttekontakten10
861743sølvmedaljevinnar3
861767sørvestvendt8
861819trafikkfeller10
861817trafikksikringsmidlane1
861808trafikksikringsplan10
861754trepoengsspesialist1
861757trombonistane1
861824ulukkesanalyse2
861814ulukkesstrekket1
861821utbyggarar57
861771utkjørslar1
861770utleigedel3
861782utvalsmedlemmane2
861785øygardspolitikken1