Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2669 ordformer var 98 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
861603abortmotstandaranes1
861520anundskås8
861572assistentrolla1
861605bassengsituasjon1
861543beteiknande2
861594bilspørsmål2
861561bolighus99
861513diabetesanfall4
861535ekstrainvesteringa1
861531energibalanse11
861550evolusjonslære1
861581fagkretsar1
861583familiebarnehagane5
861544flytsona10
861592fløyparti6
861563framtidsnivået1
861516friluftsareal6
861555førstegongsforeldre10
861564gassrør25
861530gassrøyrleidningar3
861608gåturar14
861519hesteridning1
861573høgmos11
861533ilandføringane1
861528ilandføringsstadene8
861578kirkevik6
861553klimagassutslippa3
861532kongehaugen1
861549kreasjonistisk1
861579kulturskules2
861606kursperioden2
861587kvernaviksaka2
861537landanlegga23
861566langtidsfråværet15
861582leikestund1
861515massetilflytning1
861529ministerkonkurrent1
861521musikkterapien1
861547målteften19
861559nausttomtane1
861558omregulera13
861541oppskrifstmessige1
861591prinsippdebatten6
861523prosentalet1
861590psykiatribustadane8
861589psykiatribustader25
861548revansjerte28
861571rosenbog1
861580rytmeinstrumenta1
861588seniortiltak14
861517sjølina5
861611ska´kje1
861552skolevirksomheten1
861518skulepress1
861575sotrastrilen7
861586stormskadane1
861610strilafolk1
861542tabelltoaren3
861556tenåringsforeldre8
861514terrassebygg2
861539tomålsskårar3
861607toppsymjarar1
861569uavh13
861577ungdomsvalet2
861609valstev1
861574videoanalytikar1
861585vigsøy1