Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1512 ordformer var 49 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
861407aktivest4
861390baskeslagsmål1
861429beseira1
861381bokhaldarrolle1
861388branntryggleik49
861398cws1
861411dencker10
861382etatsjefrolla1
861410fjellhaug14
861402flytteprosessen43
861425gadna1
861392håkonsund17
861413høgders2
861418karatekamp1
861422karateklubben9
861423karatekrins1
861421karatemotstandar1
861405kjøkkenflyttinga1
861396meulaboh2
861400middagsstopp1
861403museumskafé2
861399nødhjeld1
861397nødhjelps18
861401personalkostnad2
861416pirattaxikøyring1
861386reieriverksemd3
861383rettleiingsansvaret2
861428rettsånd1
861419rundeballe2
861389rømingsvegane1
861412røykvarslarane19
861426simonen1
861420småtrippar2
861404søndagsmiddagen7
861427telaburknausen1
861408tiltakskontoret2
861415tiltand1
861414treverka1
861395tsunamikatastrofen35
861385tvangssamanslått2
861394undervisningsfolk1
861409utviklingsbudsjettet1