Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1817 ordformer var 93 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
861332avlaupsmoglegheit1
861334beredskapsansvarleg7
861310bilbelteaksjon3
861309bilbeltebruk38
861311bilbelterutinane1
861313bilsertifikat3
861296bleieskiftarbeidaren3
861307bosshenting3
861293cellebehandling1
861337eidesvatnet1
861287fasilitetsmessig1
861335fjellspollen2
861336fjellvassdraget3
861341flaumbølgjekatastrofen1
861367flomkatastroferamma1
861331flomvatn6
861308forskiftene1
861304giardiasperre1
861329halvgjevatnet9
861328handballvår1
861339hegrenæs14
861306helsevernmyndigheitene2
861305hepatitt74
861301hovudkurs6
861376håndballkommentator2
861299høgderetning1
861323høgreregel1
861317høgreregelen6
861347innanrikspassasjerar3
861298investeringsivrig1
861286jubileumsturnering5
861356julegudstenester6
861348katastrofebølgja1
861370katastroferamma12
861371klubbkasse7
861300kuleaugo1
861288kvalifiseringsturneringa4
861294kvartalssjekk1
861355kyrkjebenkar2
861338meteorologsekretær1
861344mottaksteneste2
861292myntkastet4
861325nedrykkskandidat10
861345oljeoppryddinga6
861350rammede56
861330rekordstanden1
861289relasjonsledelse1
861324ribbekos1
861349saknalister1
861315seretse9
861303servicebygget63
861327sjølvtillitsmessig1
861316skilitng1
861321skiltplan2
861320skiltplanen2
861379spansek1
861302steingruve1
861326storscoraren15
861368søraustasia3
861290tarmkreften1
861333teknikkarar2
861343telefonoppringinga1
861297veldriven16
861322vikepliktskilt6