Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1074 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
861240agruktid1
861239arefjordspollen1
861244arefjordsvatnet2
861230babybleier1
861285badevannet4
861260bossinnsamlarane1
861259bosskonteinarar2
861262bossproblem3
861261bosstømminga1
861258byggematerialar1
861274bystøy1
861229cykleklubben4
861235dramdal13
861236dramsdal1
861249fergeselskap1
861277feriestille2
861242formueverdsetting1
861248gavla1
861268gjenbruksstasjonane2
861256gjenvinningsstasjonane6
861284gunnborg2
861252hamneidyll1
861270helikopteroperatørane1
861271helikopterservice15
861269helikoptertrafikken25
861272holmung4
861263hytteigarane3
861257hyttekontainarane1
861253hyttekonteinarane6
861255kleppesjøen1
861264låsing21
861265materialgjenvinninga1
861251okkupasjonskapittel1
861234overrraska3
861278regionssenteret11
861267returpunkt8
861243rognebærsbuskar1
861281samlepunkt1
861241skogseigedommane1
861280smånipen7
861283sommerdager4
861245songkonkurranse5
861250songkonkurransen7
861238stovevatnet2
861254svinesti15
861247titanofestivalen22
861276turistregionar3
861282tveitevågen4
861237valdtektsforbrytarar3
861273viksøen1
861266villfyllingar4