Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 3074 ordformer var 139 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
859769andaktshaldar3
859710argiuneguin3
859816askviks4
859835atriumshus1
859787avdelingssigeren5
859834avlaupssytemet1
859708avløysarordning2
859700avløysarordninga6
859699avløysarring4
859785benkeslit1
859771bibelleseplan1
859797brystkreftforsking9
859794brystkreftsaka6
859731butikkanes7
859830byplanane5
859713bårdsenhuset1
859706deltidsbonden1
859768diakoniarbeid2
859705eigendekninga1
859792elevinspektørene3
859789elevmedverknad19
859811fangststatistikk66
859810fiskefangstar17
859822framprovosera2
859746gardakjetter1
859766gullstjerner3
859729heggholm1
859720heimegarderoben1
859736hemmeleghalding1
859773hemmelegstemple3
859721herrekamp2
859763hjartestartarar11
859762hjartetilfelle1
859701hobbybruka2
859739hovedvegen5
859777hovuddrikkevasskjelda1
859778hovudplan34
859783hummelsund10
859747huskattar8
859812infotiltak3
859742innreisende1
859704inntektsbudsjett4
859799isdatasenteret3
859802israpportar2
859786jumbolaget13
859740kaianlegga4
859745katteeigarar20
859781kloakkleidning11
859776kloakkleidningen11
859813komitemedlemmane1
859765konfirmasjonsordning1
859728kpu20
859796kreftforeningen311
859795kreftforma49
859815kulturfesten9
859702kulturlandskapsmidlar5
859790læringsarbeidet25
859718maratonsøndagen1
859807marsjhøgde2
859764medkonfirmantane2
859804mobilsystem9
859727natteravnene20
859800nsidc8
859760opplæringskurs7
859818opptrett2
859748ormekur7
859749owren27
859805passasjerflya2
859801polarisen14
859774postlister17
859730raserar4
859744realfsen19
859759redningsalarmen1
859717rennedal5
859798romfartsstasjonen2
859806rutestrekningar2
859824salsløyvet7
859707samarbeidsvanskar10
859827sartorparken6
859714sesongavslutningen41
859817sjenkekontrollør1
859823sjenkesaka1
859738sjøfronten24
859711sjømannskirka5
859826skogsvågskiftet3
859734skvisast6
859719sluttspurt74
859836småhusbusetnad4
859814steinsras1
859751stikkholmen22
859837stot1
859725straumeområda1
859831straumeplanen42
859741strileidentitet3
859733studenttilstelning1
859712sydenteneste1
859767søndagsskulehefta1
859770søndagsskuleveteranen1
859761talemodul1
859723tominuttar1
859724tominuttarane1
859808torskenettverket6
859779trafikksikring94
859737turløype20
859732tvangssteriliseras1
859784tyrnevik8
859735utbyggingsetaten1
859791utdanningsdirektoratet648
859820vaktkontrollør1
859821vaktselskapet20
859775vegløysing36
859833velforeiningsleiarane1
859709vertspar2
859772vesthordland5
859780walde22
859750wollertsen1
859809yngelaktørar2
859703yrkesbøndene1
859698yrkesbønder2