Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2838 ordformer var 108 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
859611administasjonen2
859638ballerinaene2
859632ballettstykke1
859662basketballkamp3
859643borgarportal1
859687busstider4
859604bustadfeltforening1
859660colonnese1
859609dansetreff2
859676drosjetransport7
859590dødsbo4
859612eigenfinansiert6
859671familiekontakt4
859670familiekontakten8
859668familieprogram3
859673familiestøttande1
859683fellestransport4
859622ferdigvaresiloen2
859594feriehjelp1
859596filialsjef2
859628finspelt1
859674foreldreerfaring1
859653fotballklyser1
859623førespurt8
859650førureinande3
859593gabarek2
859619gratulasjonsannonse1
859637gøyaste14
859675helsebuss13
859684helsebussane2
859681helsebussar4
859680helsebussen11
859616innbyggjaren31
859635jazzgruppa9
859665juksing12
859648klimaførureining1
859689komfortnivå2
859647konkurranseøkonomi4
859693kraftspissen17
859642kundeskranka1
859592kvalfangststasjonen5
859589kystmuseeet1
859655lippi57
859664lissepasningane1
859607livredningsklubb4
859691lokalkjensla1
859597malingsstrøk2
859666mejuto1
859644moderniseringsminister32
859688møtebilar1
859603nærmiljøutval1
859602pareseforeningen1
859685pasientomsynet1
859591postkortauksjonar1
859600pottane3
859625privatkampar3
859615rehabiliteringskoordinatoren1
859614rehabiliteringstenesta10
859618rekordinnbyggjaren1
859605rongesund3
859697saksgruppa27
859690samferdselsutvalet39
859636scenevande9
859657skandalerulleblad1
859629slossinga1
859630slosskamp6
859696sluttpakkeordning1
859651smådansarar1
859661snottmannen1
859656spelartropp8
859598sponsorkronene5
859667spyttestjerne1
859669støtteprogram12
859633sukkertøyfeenes2
859672supernanny3
859654superspiss6
859610symjebrør1
859620tilflyttar14
859613tjeldsø1
859677trafikkselskapet10
859686transportordninga5
859663trenarens3
859652unionsmotstander1
859634vigsø16
859682øygardsdrosjane1