Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2101 ordformer var 114 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
859541antonesen5
859507aristocats11
859515aristocatslogo1
859531aristocatslogoen1
859523bagatellting1
859549barnehagebygging6
859536barnehageeigarane2
859535barnehagelov13
859545besøkingstid6
859571bladlyr1
859477blomvåglista2
859584brannvernebuing1
859480bygdemannen1
859582byunge1
859525dansebandbule1
859528dansebandfasaden1
859503dansebandgeneralane1
859509dansebandlåter1
859522dansebandmedlemmet1
859506dansebandmusikken3
859529dansebandmytene1
859498dansegallatilstelningar1
859516danseoppleving2
859552eigarrepresentant1
859518familiehygge6
859573fattigsmannsmaten1
859514finskjorta5
859568fjellromantikk2
859540fjellsokning5
859565flaumbylgjer1
859563forsytaransvar9
859542framskynde26
859555fruktdyrkarar25
859562garnfilla1
859527gjenspeilar3
859504gjenvalt11
859581gjødselrenna2
859508grendalokaler1
859524grønner36
859496gulljentene14
859519heiltidshobby1
859497heimvendte22
859557hobbyforskarar1
859578innlandsfolk1
859543innregistrert1
859493jubileumsbarnet2
859533kapasitetsauka1
859520keyboardist6
859553kjempebølgjene1
859512klesfinpuss1
859526klimprast1
859488kommunalskulen2
859551kvalsnes2
859556lakabodl1
859554landlott2
859577lubbesild6
859511lydtesten1
859546løvepark1
859547løveparken3
859532makspris143
859494marthinussen14
859570mikalen1
859484milepælane3
859517musikarliv3
859499musikkfaglege5
859544nyheiten10
859485oljeterminalen5
859534opphaldstida42
859572palelever3
859550planerer2
859588prisregimet3
859474romaniaksjonen1
859513romjulsballet2
859482rongesundsbrua4
859486rougnø17
859490rådmannsstol1
859567røsslyngtust1
859476sakshandsamarstilling1
859538sikkerheitsstripa1
859521sjølvtittelert1
859576skamsalta1
859492snikkarbeltet2
859561snurparen13
859579staurdumme1
859560storsildar1
859575storvegs14
859569strenglykkje1
859558studentlærar3
859487stureterminalen6
859564svartfjellet6
859500svensktoppane2
859530svensktoppband1
859505såpeseriesort1
859537sørfonn166
859587tilkoplingsgebyr3
859479trygdefunksjonær1
859489trygdekontora31
859502tyggepastill1
859478uforbederlege1
859548utbyggingsavdelinga18
859586vassavgifter6
859475vegendringene1
859585vekstkommune17
859580vergerådsborn1
859495vestkantsvømmerne31
859574vestlandsrekord2
859481vikamann1
859566vindskura1
859583viseskatt4
859491wallendal1
859510årstettleiken1
859483øygardingane8