Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 3114 ordformer var 121 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
859358adventskalendar2
859457alderspsykiatri3
859426algrøyna17
859353angeltveitvatnet2
859414anglevika3
859443artritt5
859448behandlingsalternativa1
859456bemanningsauke12
859435betennelsen16
859444betennelsesaktig1
859409bilspelet7
859450bjorøyna42
859388bloma19
859369blombakkane5
859365botnkampar1
859362brattholmens21
859467brukermedverknad2
859439bunadar5
859373bustadtilbodet8
859384countrykveld4
859385countryscena1
859383dansebandmusikk15
859405dataspelentusiastar1
859391divisjonskaliber1
859394duellspelar1
859440dugnadslista3
859374døgnbemanning15
859470eiin5
859396eliteseriespelar6
859408eljøp1
859424enkeltartiklar3
859427familiesoge3
859375felleseininga2
859372fellesleilighet1
859406ferdag2
859419folkedanslag13
859411fotballdamer2
859395fotballkompetanse2
859390fotballskora2
859382froli2
859438gripeevna3
859436gripefunksjonen1
859429hanchen1
859420hausberg127
859430havstrilenredaktørane1
859458helgevaktordning1
859446hevingar10
859464hørslehemma2
859452julesangar5
859455kommunepsykologen1
859401konsulentrapport22
859380kulturkameratane4
859379kulturklubben10
859460likemannsarbeid3
859463likemannsarbeidet3
859461likemannsomgrepet1
859421læremiljøet4
859425medisinplanter8
859469meistringssenteret6
859468mestringssenteret2
859428museumsstyrarane1
859386musikkollektiv1
859465oppstartsfase7
859466oppstartsfasen32
859471ormevik7
859412parkeringskoret1
859415parkeringskortet2
859393pasningsleggjar1
859451pepperkakebygda3
859370psykiatribustadene6
859418redaksjon@vestnytt2
859410reforhandlar6
859442revmatoid3
859398rådmannstilrådinga7
859363shaheen13
859360skjebnetur1
859449skjenkjing11
859354slepewire1
859381småhektiske1
859462sotraavdelinga1
859392sotrafotballen1
859403spelemaskin1
859453spikarpistol1
859357storveis6
859377straumeområdet11
859371straumsosen1
859431styrehonorara9
859472styremedl2
859433styremøter3
859432styrevalet6
859356symjetalent3
859416søkeprosessen1
859367tjuverialarm7
859361tornadoes16
859389treningsiveren14
859447tåledd1
859473varamedl1
859400vegkostnader4
859399vegsituasjonen10
859437venstrehendt14
859402xbox274
859376ågotnesområdet4
859422årstrinna20
859423åtferdsreglar4
859434øyrebetennelse11