Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1773 ordformer var 73 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
858919akuttmotaket1
858936andreomgangen53
858955arbeidsgiverorganisasjon55
858918bilvelt9
858915bluesbandet5
858916bluesgitaristen7
858911bluesklubbar2
858977bonusspørsmål1
858952brukstemperatur4
858949davanger7
858922delingsforretningar13
858908demo36
858904demoopptak1
858953energieffektiv42
858947fjellpolitikarane2
858968fjellsokningar14
858972fridomsforkjemparen2
858963gamlerådmannen4
858941gassinstallasjonar4
858933holdhus18
858931hultstrand7
858909ingemunn16
858946kryssordvinnar1
858951kurspakke6
858943kvalitetsikrast1
858954kyrkjeoppvarming2
858930landsvik29
858932lilleskare46
858967lokalsystem1
858905lynglund22
858906munnspelblåsar1
858964nyerådmannen5
858958omskolerte8
858923oppmålingsarbeid40
858925oppmålingsavdelinga4
858924oppmålingstenestene5
858921oppmålingstenester9
858950ostringen4
858929osvaag98
858976raniets1
858971regionssenter33
858974resonneringa1
858960rotekamp1
858965samfunnsbyggjaren11
858970sotrabuar1
858928spelarmøta3
858959spelestilar5
858939trafikkavvikling63
858940trafikkproblemet2
858973trussyn1
858917tungfoten1
858962valsending2
858957varmesystem4
858937vegkapasitet6
858969vekstproblem1
858926vidaresending60