Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2077 ordformer var 106 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
858796alexsander8
858782asfaltgjengen3
858778asfaltverk65
858783asfaltverket50
858741baderompanel1
858724bebyggelsesplanen6
858773bekjempingsmiddel2
858739bildøyna30
858722bjarthe26
858763brannsikker10
858736brannslokking9
858770branntilsyn21
858738brukarprioriterte1
858753brystbandet1
858723byggelsesplan1
858720bøtenivået22
858788datamskiner1
858781denneverksemda1
858808dritgode2
858721fartsgleder1
858752feltteikna2
858774fritidsfartøy13
858794fråversgrunnar4
858731fuktskader13
858727fup12
858728fylkesvegtraseen1
858760føli17
858712golvdekke3
858792grunnkurselevane2
858802grunnopplæringa197
858768gutebesøk4
858751haledekkfjørene1
858807halvsprø4
858766husposten1
858744husvatnet1
858726jordmassar16
858746jordugle6
858791karaktergrunnlag4
858767konfirmasjonsbileta1
858771kongereker8
858769krondiamantbryllup1
858717kunststoffdekke4
858812kurseth64
858756kurtiseflukt1
858758kurtiseflukta1
858755kurtisespelet2
858745kvitkinngås4
858718lakkast3
858797leseprøvar3
858732luftanlegget1
858803læringsresultat17
858734motorstyrte2
858762nyebygget1
858805offentleggjorte11
858740oppussingssida1
858786papirfly6
858793posent4
858795prosentkrava1
858716pulastic1
858714punktelastiske1
858733punktliste1
858775redningshjelp2
858729reguleringsplanforslaget4
858713rehabiliteringsvennlegheit1
858790sagstad15
858772saltvassdammar2
858725senterområde9
858735skiljeveggar5
858789skrivekunnskapane3
858787skrivekunnskaper1
858715sportsgolvet1
858764svermeturar1
858711taktenikk2
858810teatersporten3
858816teatersportgjengen1
858809teatersportgruppe2
858806teatersportkveld1
858814teatersportkveldar1
858815teatersportteknikkar1
858780tilfrakta1
858719trafikklova5
858743trevarer12
858737ulukkeførebygging2
858761ulvseth2
858749vadefugl4
858730vasslommer3
858742veggplatene3
858754vengesida1
858750vengesidene1
858779verksførarar1
858765villgeit1
858759vipehannen1
858804vurderingsarbeidet9
858747våtmarksreservatet4