Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1600 ordformer var 79 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
858034ardian60
858009baskeball2
858058bedehusarbeidet2
858017bevertning13
858051bevisførsle2
858057bibelskolen11
858025brannsamarbeid11
858079bruksendringar8
858032byggjefunksjon2
858065fangstbasert6
858023fir21
858044forsesongen18
858030forsvarsforeininga30
858078forvaltningsstyret86
858035gashi55
858012gjelstein31
858019hotellkjede15
858013hotellplanar10
858056indremisjonssamanheng2
858039jamngamal2
858031kanonbrønnen8
858040kretslag9
858072kulturklubb26
858014langøyna12
858018langøyvåg2
858016langøyvågen4
858008lørenskoghallen2
858029meirverdikompensasjon5
858064midling26
858038miniputtar8
858071musikkkveld1
858048oppykk3
858053pendlarparkeringa2
858074pombe10
858041regionslag4
858003rykkinhallen2
858027selskapsavtalen12
858004shaheem4
858070silkehanskane5
858063sjølvreparerande2
858061skogestad4
858010skotprosent2
858075snikinnflytting3
858046sotraguten2
858011spelarmateriale3
858052storavatnet80
858069stålhanskar2
858077sundpolitikarane9
858062svømmeblæra4
858073symphorien9
858028søf60
858054tlfnummeret2
858060tremorkirka2
858036trøndar6
858015turistlandsby2
858047tørum207
858068uboden3
858066uinvitert3
858022utbyggingsbølgja3
858021utbyggingsbølgje2
858024utbyggingssak10
858076ådnavika26